สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา

Nabanraiwittaya Schoolคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา

  • Nabanraiwittaya School
    84 หมู่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: 054260132
    E-MAIL: nabanraiwittaya84@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา