สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา

Nabanraiwittaya School

บุคลากรนายเจนภพ ยศบุญเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ : 0882692484
อีเมล : jenpop.director@gmail.com


นางอาภากร เชียงทอง

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0932345981
อีเมล : apakorn4404@gmail.com

ครูผู้สอน


นางนิดา สลีวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 081-3876928
อีเมล : nidadada04@gmail.com

นางพัชรินทร์ อภิชนนันท์

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0903139524
อีเมล : phatcharin100114@gmail.com

นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0931381705
อีเมล : Kamala6776@gmail.com

นางจารุวรรณ กอบัว

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0861937003
อีเมล : jakoy_ja@hotmail.com

นางมัลลิกา ขัดสาย

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086 -1987141
อีเมล : aood2504@gmail.com

นางพรรณี เป็นเอก

พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0857153271
อีเมล : punneephen29@gmail.com

นางสาวอารีรัตน์ ปุดมาเล

พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0882248041
อีเมล : aoily.035@gmail.com

นางสาวจุฬารัตน์ สืบกาสี

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0969803723
อีเมล : Namtipjula@gmail.com

นายอภิสิทธิ์ ศรีแดง

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0828907019
อีเมล : Apisit.jane05@gmail.com

นายวิชญะ ตุ่นหนิ้ว

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0833641813
อีเมล : Vichaya02@gmail.com


เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวณัฐพร พุทธวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 0980797663
อีเมล : namfhon2527@gmail.com


โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา

  • Nabanraiwittaya School
    84 หมู่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: 054260132
    E-MAIL: nabanraiwittaya84@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา